Toelichting bij het genealogisch onderzoek van de familie Janse

Mijn vader, Leonardus Janse, kwam uit een gezin van vier personen: Vader Leonardus Janse (1886), moeder Maria Trewien (1886) en Jan Pieter (1911) en mijn vader Leonardus Janse (1913). Hoewel ik slechts mijn grootouders kende, kwam ik er na onderzoek in het gemeentearchief van Rotterdam al snel achter, dat mijn opa uit een gezin kwam met vier kinderen, twee jongens en twee meisjes. Het gezin was vanuit Middelburg omstreeks 1880 naar Rotterdam verhuisd, waarschijnlijk omdat men dacht het hier economisch beter te hebben dan in Zeeland.
Het onderzoek in Zeeland stokt omstreeks 1770. Veel van het archiefmateriaal is bij een brand in Middelburg tijdens de tweede wereldoorlog verloren gegaan. Met name de DTB-boeken, waarin ik zou kunnen terug gaan tot omstreeks 1700 zijn verdwenen.

Het onderzoek in de huidige generatie kost meer moeite dan dat van voor 1900. Immers, vanuit de voorgaande periode liggen in gemeentelijke en provinciale archieven kopieŽn van akten, welke openbaar zijn en vrij ter inzage. Daarna verbiedt de wet op de privacy inzage in gegevens. Persoonskaarten van het Centraal Bureau voor de Genealogie van overleden personen bieden dan uitkomst. Daarnaast heb ik in veel gevallen simpelweg het telefoonboek gepakt en op goed geluk mensen gebeld of in enkele gevallen gemaild. Een mailing naar de naam Vlasblom leverde in ieder geval positief resultaat op. Dit zorgde voor meer gegevens over de nakomelingen van Marinus Leonardus Janse (1875).

Nieuwe ontwikkelingen in 2006

Nadat ik in 2005 via Genlias (digitale database met daarin gegevens burgerlijke stand en dtb uit geheel Nederland; deze database raakt steeds meer gevuld met gegevens uit alle provincies) had ontdekt dat Jan Janse, de stamvader nog een zoon had, namelijk Pieter, ben ik - eveneens via digitale databases - in september 2006 tot de ontdekking van nog meer gegevens gekomen. Een poging om via TOP (Toegang op personen) en bereikbaar via top.archiefplein.nl/websitepubliek/ verder te komen in mijn zoektocht naar Pieter Janse leverde resultaten op in Delft. Immers, via Genlias was ik er achter gekomen dat hij gehuwd was in Heusden (april 1849) met de in Heesbeen geboren Janske Baijens. Een onderzoek in het archief in Heusden leverde in ieder geval op de geboorte van Anna Catharina in december 1849. Daarna leek het gezin spoorloos vertrokken. Een schier onmogelijke taak wachtte mij. Immers, moest ik de registers van alle plaatsen in Nederland raadplegen om er achter te komen of daar rond 1850 een Pieter Janse was gevestigd. Gelukkig bood het eerder genoemde TOP dus uitkomst.
Voorlopig ga ik het onderzoek in Delft voorzetten en via het bevolkingsregister aldaar en opvragen bij het CBG van gezinskaarten hoop ik er achter te komen of er nu nog afstammelingen leven van Pieter Janse. Ik ga uit van wel!

Nu mijn digitale zoektocht dus resultaat had opgeleverd, besloot ik ook in Zeeland via ISIS weer verder te zoeken. Ook daar wordt de database steeds beter gevuld en ook hier weer nieuwe ontdekkingen, onder andere over de geboortes van nog drie kinderen in het gezin van Jan Janse en Neeltje Karelse (in de Franse tijd met een C geschreven: Carelse). Twee kinderen zijn vroeg gestorven, Adriaan, de oudste op 28-jarige leeftijd. Adriaan is wel de oudste in het gezin. Dat kan dus betekenen dat Jan's vader Adriaan heet. Op deze naam ben ik verder gaan zoeken en dat leverde wel enkele gegevens op. Of deze voldoende zijn om de gevonden Adriaan ook werkelijk als vader van Jan Janse te duiden, moet ik nog verder uitzoeken. Echte bewijzen heb ik vooralsnog niet.