Toelichting bij het genealogisch onderzoek van de familie Smith

De familie Smith (ook wel geschreven Smits, Smit of in een enkel geval Smidts) is afkomstig uit Friesland en is net als de familie Janse aan het eind van de 19e eeuw (1892) naar Rotterdam (Kralingen) gekomen om daar werk te vinden om het gehele gezin met acht kinderen te kunnen voeden. Het spoor leidde dus al snel terug naar Harlingen en deze plaats is bij de huidige generatie ruimschoots bekend. Bij het onderzoek in Friesland kon ruimschoots gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die internet biedt, omdat het Frysk Argyf alle gegevens buitengewoon toegankelijk in een database heeft gezet. Deze database is ook via internet opvraagbaar. Ook in de studiezaal van het Rijksarchief Friesland in Leeuwarden zijn voldoende computers beschikbaar om daar gegevens op te zoeken. In de negentiende eeuw zijn haast alle Smith's met hun afstammelingen in Harlingen blijven hangen, maar zijn daarna rijkelijk uitgewaaierd. Er zijn trouwens weinig mannelijke afstammelingen van Smith meer te vinden. In de mannelijke lijn lijken ze uitgestorven.

Bij nogmaals graven in DTB-boeken in de zomer van 2002 kwam ik achter een voor mij opmerkelijk feit: de vader van Rinse Harmens Smith (1786) is afkomstig uit Groningerland. Zijn naam is Harmen Anthony (Anthonii). Hij overlijdt in 1826 in Harlingen met de naam Harmen Anthony Smidts. In Groningen zal ik verder zoeken naar zijn herkomst, maar een eerste bezoek aan het archief in Groningen heeft vooralsnog niets opgeleverd.

Harlingen was in de negentiende eeuw een welvarend vissersdorp en het is dan ook niet verwonderlijk dat vele personen uit de familie Smith schipper waren of anderszins bij de visserij waren betrokken. Bet-overgrootvader Thomas Rinses Smith is op zee gestorven, waarschijnlijk in 1846.

Uit de familie Smith zijn ook de voornamen van mij (Thomas) en van mijn broer Rinse te herleiden. In ieder geval is bekend dat Stamvader Harmen Anthony (dus zoon van Anton of Antonius), gehuwd was met Antje Rinses uit Harlingen.
Zij zoon Rinse Harmens (Smith) was gehuwd met Aafke Thomas (Stoef).

Smith's Chewing Gum Company

Oud-oom Rinse Smith (1870) was oprichter en directeur van de Smith's suikerwerkenfabriek aan de Groenelaan. Later ging deze over in de Smith's Chewing Gum Company, welke later is overgenomen door Van Melle's zoetwarenfabrieken in Weert. Rinse Smith had een patent op Smith's Chicklets, een kauwgum. Er was ook een fabriek in Londen, waar zoon René George de scepter zwaaide. Hiernaast de afbeelding van een toffeeblik uit de jaren '40/'50.