Toelichting naar het genealogisch onderzoek van de familie de Jong

Voor het onderzoek naar de familie de Jong kwam ik al heel ver in het Gemeentearchief van Rotterdam. Een bijkomend geluk voor mij was dat daar ook het archief van Capelle aan den IJssel was geplaatst. De familie de Jong is in Kralingen terecht gekomen via Capelle, maar is als eerste getraceerd in Krimpen aan den Lek, waar de voor mij vroegst bekende voorvader vandaan komt: Cornelis Sieren de Jong. Consequent zoeken en je niet door allerlei andere 'de Jong'-en op een zijspoor laten leiden levert op den duur resultaat. Gelukkig had men hier in Zuid-Holland al in de 18e eeuw geslachtsnamen, zodat het zoeken, ook in DTB-boeken, vrij makkelijk is. Hulde ook aan degenen die in de loop der jaren alle gegevens uit de oude boeken hebben ge´ndiceerd. Dat moet echt monnikenwerk zijn geweest!

Sier Cornelisz.

Tijdens het doorbladeren van transcripties van rechterlijke en weeskamerarchieven uit de 17e en 18e eeuw in het streekarchief Holland-Midden (SAHM) in Gouda stuitte ik op de naam Sier Cornelisz. Deze is geboren omstreeks 1590. Via genoemde archieven heb ik tot ongeveer 1700 een geslacht kunnen ontrafelen. Dat eindigt met een Cornelis Sieren. Of deze Cornelis Sieren dezelfde is waarmee mijn oorspronkelijke de Jong-genealogie begint, is niet zeker, maar wel waarschijnlijk.
Zie ook: Sier Cornelisz.

Sibbekunde

Ik wist dat mijn oom Leen (Leendert de Jong - 1909) zich ook heeft bezig gehouden met onderzoek naar zijn voorouders. Van zijn schoondochter kreeg ik documentatie over dat onderzoek. Als je ziet hoe makkelijk dat nu gaat met zelf opzoeken, microfiches in de reader en het gebruik van computers met toegankelijke databases, dan krijg je veel waardering voor het werk dat mijn voorouders verrichten. Voor elke informatievraag werd een brief gestuurd naar de betreffende gemeente en - ik zie het helemaal voor me: ambtenaar ontvangt brief, opent deze, geeft hem door aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Deze loopt naar het archief, zoekt in alle oude akten de juiste op, schrijft de inhoud ervan over, stopt de informatie in een enveloppe, plakt er een postzegel op en stuurt hem vervolgens weer terug. Gelukkig dat zich toen niet zoveel mensen als tegenwoordig met genealogie bezig hielden. Trouwens, dat heette vroeger Sibbekunde.

Een fraaie kaart van Krimpen aan den Lek uit de gemeenteatlas van Kuypers omstreeks 1868

Via Rotterdamse gezinskaarten en opgevraagde persoonskaarten bij het CBG heb ik inmiddels van heel wat afstammelingen naam en geboortedatum. Het zou ontzettend leuk zijn, als ik ook nog nu in leven zijnde de Jong's zou kunnen ontmoeten die afstammen van Cornelis Sieren, maar ga er maar eens tegenaan staan een mailing te verzorgen aan alle de Jong's in Nederland. Ik moet er nog niet aan denken. Maar wellicht, via deze site, of anderszins via internet is een en ander toch mogelijk.