Fondswerving

Om geld voor de bouw van het centrum te genereren zijn in de afgelopen jaren verschillende acties gevoerd, onder andere via de jeugdraad van vier kerken in Krimpen aan den IJssel Via deze acties en door fondswerving zijn de volgende bedragen binnengekomen:

Akties jeugdraad
Oliebollen 1997 1.220,00
Oliebollen 1998 1.945,95
Oliebollen 1999 1.517,55
Flessenaktie 1998 437,75
Flessenaktie 1999 548,00
Sponsorloop 697,86
Kaartactie Rank 1997 93,00
Xmas sing-in 150,00
Disco Wingerd 200,00
Collecte jeugddienst Wingerd 371,80
Collectes Wingerd 640,90
Opbrengsten oud-papier 614,00
Jongerenkoor 350,00
Koffiebar 96,15
Orgelconcert Guus Gorlitz 80,00
Jeugdkerk: Collectes 784,30
Jeugdkerk: Talentenactie 292,85
Toneelgroep CJV Krimpen 500,00
Opbr. Koninginnedag CJV 1011,00
Concert Elly&Rikkert 4.649,30
Verkoop vrijmarkt 225,00
Totaal acties jeugdraad 16.425,40
Bijdragen kerken
Diaconie kerken Krimpen 10.000,00
Bezinningsactie 1998 8.063,10
Acties Bishop's Stortford 19.234,54
Subsidies/Fondsen
St. Kringloop Huisraad
Krimpen a/d IJssel
5.250,00
Vrouwen voor Vrede
Ridderkerk
5.000,00
Trein 8:28 H.IJ.S.M. 3.000,00
Paul Tensen Stichting 3.000,00
NCDO 13.500,00
Totaal subsidies fondsen 29.750,00
Overige inkomsten
Sponsoring Novee Sales 10.000,00
Rentes 1.095,98
Giften en donaties 7.215,95
Totaal 101.784,97

De rekening van de stichting blijft bestaan en de stichting blijft proberen naar financiŽle middelen te zoeken om het centrum volledig te voltooien en activiteiten mogelijk te (blijven) maken! Uw gift is daarbij van harte welkom: Steun dit werk door een bijdrage over te maken op giro 353 75 13 ten name van Comitť Kindervakanties BosniŽ-Hetcegowina.